Kantoorverzamelgebouw – Dronten

Kantoorverzamelgebouw met herbestemming mogelijkheid